ADT CZ

PRODUKTY, široká nabídka s profesionálním řešením


Telekomunikace A.D.T. - Telekomunikace

Telekomunikační technika je v dnešní době nepostradatelnou součástí všech firem, domácností i jednotlivce. V případě firemního segmentu jde zejména o digitální nebo IP ústředny, call centra, systémy hlasové pošty atd. K tomu neodmyslitelně patří vybudování kvalitní a spolehlivé síťové infrastruktury. V případě menších firem a soukromých objektů to jsou menší digitální i analogové ústředny, DECT systémy, atd. Naše společnost je výhradním autorizovaným prodejcem telekomunikační techniky firmy Panasonic, která má ucelený sortiment jak pro velké společnosti, tak i pro malé firmy a rodinné domy. Nabízíme také systémy společností Aastra, 2N.
Nabízíme řešení na míru pro každého, od malých analogových ústředen vhodných pro domácnosti a malé organizace (školky, kluby), přes malé a střední digitální ústředny (malé a střední firmy, výrobní podniky, úřady a státní instituce), až po velké digitální a IP systémy a čistě SW řešení IP komunikace nezávislé na HW platformě pro velké podniky a nadnárodní společnosti s mnoha navzájem propojenými pobočkami.EZS – elektronické zabezpečovací systémy A.D.T. - EZS – elektronické zabezpečovací systémy

EZS jsou zařízení, která chrání uživatele před nežádoucími a nelegálními vstupy do kanceláří, budov nebo i celých areálů a s nimi souvisejícími materiálními či jinými škodami. EZS jsou uzavřené systémy, sestávající z řídicí ústředny, detektorů, sirén, hlásičů a dalších doplňkových zařízení. Zaznamenávají vstup a pohyb ve střeženém objektu, zajišťují jejich další vyhodnocení, na základě kterých pak předávají informace na příslušná místa. Automaticky jsou zabezpečena potřebná opatření - vyhlášení poplachu, přenos poplachové zprávy na pult bezpečnostní agentury, případně vyvolání dalších akcí v návaznosti na jiné systémy, např. zapnutí osvětlení, zablokování el. zámků dveří, spuštění okamžitého nahrávání kamerového systému atd. Systémy EZS tak včasnou informací přispívají k minimalizaci případných škod.Kamerové systémy A.D.T. - Kamerové systémy

Systémy uzavřených televizních okruhů (CCTV) se staly nezbytnou součástí bezpečnostních a kontrolních systémů supermarketů, obchodních domů, hotelů, garáží, městských center, administrativních budov, letišť, nádraží, průmyslových podniků, zábavních a sportovních center, policejních i armádních objektů. Bezpečnostní kamery se dnes používají pro sledování nejrůznějších objektů a pozemků, k zabezpečení bank, muzeí, galerií, benzinových pump, parkovišť, letišť a v mnoha jiných zabezpečovacích aplikacích. Kamerové systémy jsou využívány při zabezpečení vnějších i vnitřních prostor, k zabezpečení velkých firemních objektů nebo v soukromé sféře (např. zabezpečení rodinného domu pomocí videovrátného). Často jsou bezpečnostní kamery nasazovány jako doplněk klasické EZS, čímž se zjednodušuje a zefektivňuje zabezpečení objektu.
S rozvojem digitalizace signálu a zvyšování přenosové kapacity IP sítí se začínají stále více prosazovat IP-kamery (IP – „Internet Protocol“) a IP záznamy. IP kamera obsahuje kromě standardní analogové videokamery také integrovaný videoserver, který zajišťuje digitalizaci a komprimaci videosignálu pro připojení kamery k počítačové síti. IP-kamera generuje videostream, který je možné přenášet po IP síti a zálohovat v podstatě kdekoli např. v centralizovaném datovém centru. Dále umožňují pomocí implementovaného webserveru sledování živého obrazu pomocí standardních webovských prohlížečů v zásadě z kteréhokoliv místa v síti (LAN / Internet). IP kamery je proto možné využít i pro videomonitoring a zabezpečení vzdálených objektů. IP kamery také umožňují zvýšit rozlišení využitím megapixelových čipů (v současnosti max. 8MPix) a tím výrazně zvýšit množství detailů v zaznamenaném obraze pro pozdější vyhodnocení.
Digitální technologie se prosazuje rovněž v oblasti záznamu obrazu. CCTV kamerové systémy používají speciální videorekordéry umožňující dlohodobý bezobslužný záznam obrazu z bezpečnostní kamery. Dříve používané analogové time-lapse videorekordéry, jsou postupně vytlačovány digitálními videorekordéry (DVR), které ukládají obrazová data na pevný disk (HDD). Běžně jsou digitální videorekordéry (DVR) vybaveny videoserverem, který umožňuje vzdálený přístup k rekordéru přes LAN / Internet.EPS – Elektrická Požární signalizace A.D.T. - EPS – Elektrická Požární signalizace

V administrativních budovách, výrobních závodech, počítačových centrech a v dalších částech budov jsou vždy oblasti, které mají mimořádnou hodnotu, a proto je nutné je zabezpečit proti požáru. Jednou z nejvyšších priorit je samozřejmě ochrana lidí a majetku, ale důležitá je také ochrana nemateriálních hodnot. Pokud dojde při požáru ke ztrátě těchto nehmotných statků, budoucnost a prosperita firmy bývá často velmi ohrožena.
Proto je třeba vždy klást hlavní důraz na technické posouzení daného objektu a z toho vycházející návrh konkrétního systému. Norma pak stanovuje objekty, kde je EPS přímo předepsána.
Systémy EPS tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. EPS lze začlenit do integrovaných bezpečnostních a havarijních systémů ochrany majetku, osob. Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů a koncová a popřípadě ovládaní zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany (PCO),který je umístěn u hasičského záchranného sboru (HZS). Hlásiče EPS pracují na různých fyzikálních principech; vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny.Všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou řízenou procesorem, umožňující eliminovat plané poplachy. Systémy EPS mohou být instalovány jako samostatné aplikace nebo jako součásti vyšších integrovaných systémů řízení budov. Využití grafického nadstavbového vybavení potom umožňuje velmi rychlou orientaci v objektech a budovách a tím maximální zkrácení doby požárního zásahu od vzniku požáru. Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasící zařízení, klíčové trezory, apod.).Ozvučovací systémy A.D.T. - Ozvučovací systémy

Pojem ozvučovací systémy označuje systémy veřejného ozvučení používané k oslovení co nejširšího okruhu lidí. Používají se všude tam, kde je snaha oslovit, informovat, upozornit a v prvé řadě hlášením pomoci při ochraně návštěvníků, cestujících, pracovníků, studentů a žáků atd. Setkáváme se s nimi ve školách, malých obchodech i velkých obchodních centrech, na nádražích, letištích, ve veřejných a administrativních budovách, v průmyslových podnicích, v restauracích a na řadě dalších míst, neboť pole využití těchto systémů je velmi široké.
Zhruba je můžeme rozdělit na systémy pro zajištění hudebního podkresu v určitém prostoru, který je možno zajistit jak klasickými nízkovoltovými stereo systémy (např. butiky, bary, restaurace, kluby atd), tak 100V rozvody v případě, že se jedná o větší plochy nebo je převažující mluvený projev(např. kostely, plovárny, tělocvičny, jednací sály apod.).
Samostatnou kapitolou v ozvučovacích systémech je evakuační rozhlas.
Na tento jsou kladeny zvýšené nároky na samotný návrh systému, ohniodolnost kabeláže i koncových zařízení, autonomii systému, spolupráci se systémy EPS, zálohování atd. Jedná se o poměrně složitou problematiku vyžadující zkušenosti s navrhováním a instalací s těchto systémů, znalost norem a problematiky požární ochrany a ochrany osob a zdraví.NOVINKY a INFORMACE

  • 21.02.2012

    Připravili jsme pro Vás pár změn v našem elektronickém obchodě. Eshop má přehlednější menu a sortiment je rozšířen o další typy držáků TV.

    více informací
  • 28.10.2012

    Naše společnost se přestěhovala. Nová adresa je: Porážka 2, Brno.

    více informací

A.D.T. spol. s r.o.
Porážka 2, 602 00 Brno
Czech Republic
Copyright © 2010 A.D.T. spol. s r.o.
tel +420 545 212 057 | fax +420 545 214 116
obchod@adtcz.cz | www.adtcz.cz